söndag 22 april 2012

Det finns många anledningar till att sätta stopp. Här är ett:

  • För att barnet ska bli en social varelse. Det ska kunna leva och fungera med andra, inte bara hemma utan också ute i samhället. Ett barn som alltid får som det vill blir odrägligt att leva med. Om barnet inte får gränser blir det inte omtyckt vare sig av andra barn eller vuxna. Det får ett negativt bemötande av andra och riskerar att bli isolerat"Ur "Stora boken om barn"

0 kommentarer: